POLITIKA PRIVATNOSTI

 

 

Dejan Stefanović PRIRODA DS BOLEČ

Grocka- Boleč, 11307, ul.Kneza Mihaila br. 35b

mb: 63026883, pib: 107838428,

 

brine o zaštiti podataka o ličnosti njenih korisnika- kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS”,br.87/2018).

 

Podaci i informacije su lični ako se odnose na identifikovano ili odredivo fizičko lice

 

prikupljaju se na dobrovoljnoj osnovi koliko god je to moguće u skladu sa članom 12 navedenog zakona.

 

Ova politika privatnosti naše kupce informiše o vrsti obrade podataka, svrsi, obimu i načinu obrade u odnosu na sajt www.pravisok.com

 

Podaci se neće prosleđivati trećim licima bez izričitog pristanka kupaca.

 

Apsolutna zaštita podataka od pristupa trećih lica možda neće biti moguća,  ali ćemo primeniti sve bezbednosne mere tehničke i organizacione koji su u našoj mogućnosti radi zaštite i obezbeđivanja sigurnosti podataka, kako ne bi došlo do neovlašćenog pristupa ili neovlašćene obrade podataka.

 

Svrha obrade podataka i pravni osnov

 

Podaci se prikupljaju u svrhu nesmetanog funkcionisanja sajta  i na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose:

 

 • u svrhu izvršenja ugovora o prodaji robe na sajtu, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora
 • kada je obrada neophodna radi izvršenja pravnih obaveza
 • kada je obrada neophodna u cilju ostvarenja legitimnih interesa prodavca ili trećih lica,osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi prava i slobode lica na koje se podaci odnose.

 

Kompanija prikulja neophodne podatke prilikom registracije korisnika a radi izvršenja ugovora i to:

ime, prezime, adresu, (naziv i adresa sedišta za pravna lica), broj telefona, e-mail, broj tekućeg računa i IP adresu svakog pojedinog pristupa Sajtu

 

radi

 • nesmetanog pristupa sajtu
 • realizacije prodaje robe
 • dostave robe
 • rešavanja reklamacija ili rešavanja drugih zahteva kao što je pravo na vraćanje novca

 

Podaci o tekućem računu su obavezni u slučaju da korisnik-kupac izabere takav način plaćanja ili u svrhu rešavanja odustanka od ugovora/ reklamacije u kom slučaju se takav podatak prikuplja od kupca kada se javi potreba za rešavanjem zahteva, sa čim je kupac izričito saglasan.

 

 

 

 

 

Pristanak

 

 

Obrada podataka o ličnosti vrši se u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

 

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

 

Podaci koji se prikupljaju od korisnika kupca kupca koriste se i u sledeće svrhe

 

 • radi marketinških i promotivnih aktivnosti kompanije PRIRODA DS

 

Kupcima se neće slati neželjene poruke ili oglasi ukoliko se nisu izričito saglasili sa svrhom obrade,

 

 • a ukoliko dođe do novih načina obrade podataka u marketinške svrhe Prodavac će za iste zatražiti pristanak svojih korisnika- kupaca
 • obavestititi pre započinjanja obrade u ovom odeljku Politika privatnosti na internet stranici

Prava lica čiji se podaci obrađuju (prava kupaca)

 

 • pravo na pristup podacima o ličnosti- korisnik- kupac ima pravo da se obrati Kompaniji i zatraži pristup informaciji da li se i kako podaciju obrađuju, u koje svrhe i u vezi svih prava iz ove politike privatnosti
 • pravo na ispravku ili brisanje podataka- podaci trebaju biti tačni i ažurirani. U svakom trenutku korisnik ima pravo na ispravku ili brisanje netačnih podataka ili dopunu kao i pravo da se informiše u vezi sa ispravljenim podacima
 • pravo na kopiju- ukoliko želi kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje obrađuje Kompanija, korisnik može kontaktirati na mejl pravi.sok@gmail.com prema istaknutim podacima ili poslati zahtev na adresu sedišta Kompanije
 • pravo na ograničenje obrade podataka- u slučaju da korisnik spori tačnost podataka, ili ukoliko podaci više nisu potrebni za izvršenje ugovora, ili u slučaju podnošenja prigovora u svakom trenutku može zatražiti ograničenje obrade podataka o ličnosti ili brisanje podataka
 • pravo da korisnik podnese prigovor –korisnik ima pravo na prigovor rukovaocu na mejl sok@gmail.com ili na adresu Kompanije Beograd, Grocka, Boleč, 11307 Karađorđeva br. 93a,
 • kao i pravo na prigovor ili pritužbu Povereniku
 • pravo na prenosivost- korisnik ima pravo da zahteva od Kompanije prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka
 • pravo na opoziv pristanka-

Kupovinom na našem sajtu kupac prihvata Politiku privatnosti čime potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima pri čemu u svakom trenutku može opozvati dati pristanak u marketinške ili promotivne svrhe  slanjem opoziva pristanka na e-mejl pravi.sok@gmail.com ili slanjem pisanog opoziva na adresu Beograd, Grocka, Boleč; 11307 Karađorđeva br. 93a.

 

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 

Čuvanje podataka

 

Podaci se čuvaju za vreme neophodno potrebno da se ostvari svrha za koju je dat pristanak u skladu sa legitimnim interesom Kompanije.

 

Podaci koji su neophodni za ostvarivanje prava i obaveza iz zaključenog kupoprodajnog ugovora ili ugovora na daljinu, čuvaju se 10 godina od izvršenja ugovora.

 

POLITIKA KOLAČIĆA

 

Kompanija u skladu sa zakonom, prikuplja određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Sajta (takozvane “cookie“ podatke). Pod pojmom ”cookie” podaci podrazumevaju se podaci koje se odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Sajtu kao što su: podaci o veličini ekrana, ip adresa, operativnom sistemu, pregledaču (engl. “Browser”) internet sadržaju i slično. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima poboljšava svoj sajt i kako bi njen sadržaj dodatno usmerila i prilagodila posetiocima i korisnicima.

 

Kompanija koristi nužne kolačiće- koji omogućavaju rad web stranice, te se njihova upotreba ne može isključiti, postavljeni su kao odgovor na zahtev korisnika za uslugom, poput prijavljivanja na nalog ili popunjavanja obrazaca. Ukoliko u pretraživaču korisnika dođe do njihove blokade, može da se desi da neki delovi stranice možda neće raditi.

 

Marketinški kolačići- Kompanija ih koristi u svrhu prikazivanja relevantnih oglasa, radi unapređenja funkcionisanja sajta, kretanja korisnika na sajmom sajtu i kako bi utvrdila efikasnost i popularnost pojedinih stranica ili usluga.

 

Ova veb lokacija u navedene svrhe koristi Google Analitics, uslugu veb analize kompanije Google Inc. („Google“). Google analitika koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje omogućavaju analizu vaše upotrebe veb stranice.

Informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove veb stranice obično se prenose na Google server i tamo se čuvaju.

 

Puna IP adresa se prenosi samo na Google server i tamo se skraćuje u izuzetnim slučajevima. U ime operatora ove veb stranice, Google će koristiti ove informacije za procenu vašeg korišćenja veb stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na veb lokaciji i za pružanje operateru veb stranica drugih usluga koje se odnose na aktivnosti na veb lokaciji i korišćenje interneta. IP adresa koju je pregledač poslao kao deo Google analitike neće se spojiti sa ostalim Google podacima.

 

Koristimo još Google Adword i Google Remarketing kolačiće koji funkcionišu na opisan način.

Korisnik može da spreči Google da prikuplja podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na upotrebu veb stranice (uključujući IP adresu korisnika) da Google obrađuje ove podatke tako što će izvršiti odgovarajući izbor na „traci kolačića“.

 

Oglašavanjem na navedeni način ima se uvid u karakteristike uređaja dok se o korisniku može dobiti podatak iz koje zemlje ili grada je posetilac sajta, kog je pola, o vremenu i dužini posete sajtu, i interesovanju za usluge, sa ciljem efektivnog oglašavanja ali se ne prikupljaju nikakvi drugi detaljniji podaci o korisnicima ili posetiocima.

 

Svrhu ovakvog oglašavanja treba smatrati legitimnim interesom u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Odgovornost za operaciju usklađenu sa zaštitom podataka mora da garantuje odgovarajući provajder.

 

U slučaju da sledimo vezu do usluga društvenih medija, korisnik treba da uzme u obzir odgovarajuće smernice za upotrebu podataka i informacije o zaštiti podataka ovih dobavljača.

 

Kada na veb stranici pozovete stranicu koja sadrži takav dodatak, pregledač uspostavlja direktnu vezu sa Facebook serverima. Sadržaj dodatne komponente prenosi se direktno sa Facebook-a na vaš pregledač, koji ga integriše u veb lokaciju.

 

Integrisanjem dodataka, Facebook dobija informaciju da je pregledač korisnika pristupio odgovarajućoj stranici veb stranici, čak i ako nema Facebook naloga ili trenutno korisnik nije prijavljen na Facebook. Ove informacije (uključujući vašu IP adresu) šalju se direktno iz vašeg pregledača na Facebook server u SAD-u i tamo se čuvaju.

 

Ako je korisnik prijavljen na Facebook, Facebook može posetu veb lokaciji našeg sajta, dodeliti direktno vašem Facebook nalogu. Informacije se takođe objavljuju na Fejsbuku kako bi ih svi mogli videti.

 

Facebook dodaci: informacije se koriste u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i dizajna Facebook stranica zasnovanih na potrebama. U tu svrhu Facebook stvara profile upotrebe, interesovanja i odnosa, na primer da proceni upotrebu veb stranice Kompanije  s obzirom na oglase koji se prikazuju na Facebook-u, da obavesti druge korisnike Facebook-a o aktivnostima korisnika na našoj veb lokaciji i da pruži druge usluge povezane sa upotrebom Facebook-a.

 

Ako korisnik ne želi da Facebook dodeljuje podatke prikupljene putem veb lokacije Kompanije Facebook nalogu korisnika, mora se odjaviti sa Facebook-a pre nego što poseti ovu veb stranicu.

 

Svrha i obim prikupljanja podataka i dalja obrada i upotreba podataka od strane Facebook-a, kao i srodna prava i opcije podešavanja za zaštitu privatnosti korisnika mogu se naći u informacijama o zaštiti podataka, posebno u politici podataka o Facebooku koja je dostupna na internet.

 

Korisnik može sprečiti skladištenje kolačića tako što će podesiti softver pregledača; međutim treba naglasiti da u ovom slučaju korisnik možda neće moći koristi sve funkcije ove veb stranice u punoj meri.

 

Čuvanje

 

Operateri veb lokacije čuvaju lične podatke korisnika za period za koji postoji odgovarajuća svrha upotrebe koja zahteva odgovarajuće skladištenje (vidi gore). To takođe uključuje iniciranje (predugovorni pravni odnos) i raskid ugovornih odnosa. Pored toga, lični podaci mogu se čuvati do zastarelosti bilo kojih pravnih zahteva iz odnosa sa vama, kako bi ih mogli koristiti u svrhe verifikacije ako je potrebno.

 

Kada nastupi zastara, lični podaci će biti izbrisani, osim ako ne postoji zakonska obaveza za zadržavanjem koja može trajati i do deset godina.

 

Ne koristimo automatizovanu obradu podataka ili profilisanje (analazu ličnih prilika).

 

Promene

Ova Politika privatnosti je sastavni deo Opštih uslova poslovanja

 

Svako ažuriranje ispravku i dopunu objavićemo odmah na internet stranici i smatra se da su korisnici objavom ovih uslova na internet stranici adekvatno i na pogodan način u svakom trenutku obavešteni o svim izmenama i dopunama, pa se preporučuje da korisnici- kupci prate aktuelan tekst ili najnoviju verziju na internet stranici.

 

Dejan Stefanović PRIRODA DS BOLEČ